Engedélyeink

A tevékenységet működtető Lator Bt. 1997 óta Magyarországon bejegyzett társas vállalkozás, mely megalakulása óta egészségügyi tevékenységgel foglalkozik.

Az otthon ápolási tevékenység hatósági engedélyköteles a 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendelet 7.§-a értelmében

(1) Az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító engedélyezési eljárás lefolytatása és a működési engedély kiadása a (2)–(5) és (7) bekezdésben foglaltak szerint az egészségügyi államigazgatási szerv feladat- és hatáskörébe tartozik. Az egészségügyi államigazgatási szerv a működési engedélyt kérelemre, valamint e rendeletben vagy jogszabályban meghatározott esetben hivatalból adja ki. E rendelet szabályait értelemszerűen kell alkalmazni a hivatalból indult eljárásra is.

(2) b) alapellátást, otthoni szakápolást, otthoni hospice ellátást, gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos szolgáltatást, bentlakásos szociális vagy gyermekvédelmi intézményben szervezett egészségügyi ellátást, önálló járóbeteg-szakellátást – ideértve az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátásokat – és diagnosztikai szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltató és ezen egészségügyi szolgáltató közreműködői esetén a járási hivatal…

A fentiekben idézettek miatt cégünk rendelkezik a szükséges hatósági engedéllyel otthonápolási tevékenységre, amelynek száma: …..